BİLGİSAYAR UYGULAMALI ÖLÇÜM ARACI GELİŞTİRME VE UYARLAMA SERTİFİKA PROGRAMI

Bilgisayar Uygulamalı Ölçüm Aracı Geliştirme Ve Uyarlama Sertifika Programı

Eğitim Açıklaması

 • Gün  

4 Haziran Pazartesi  2018

I. Blok (8 saat)

2. Gün  

5 Haziran Salı 2018

II. Blok (8 saat)


Doğrudan Ve Dolaylı Ölçme Gereksinimi
 •        Doğrudan Ve Dolaylı Ölçme
 •        Ölçek Ve Türleri
 •        Ölçme Hatası
 •       Veri Toplama Araçlarının Niteliği
Ölçüm Aracı    Geliştirme: Sık Kullanılan Güvenirlik Türleri
 • Ölçmenin Standart Hatası
 • Güvenirlik Katsayıları
-Zamana Göre Değişmezlik Katsayısı (Test Tekrar Test Güvenirliği)

Bilgisayar UygulamasıÖlçüm Aracı    Geliştirme: Sık Kullanılan Geçerlik Türleri
İçerik (Kapsam)    Geçerliği
Yüzeysel (Görünüş )Geçerliği
Kapsam Geçerliği  (Kapsam Geçerlik İndeksi)
Ölçüt Geçerliği (Uygulama Geçerliği)
 • Tahminsel Geçerlik (Yordama Geçerliği)
 • Eşzamanlı Geçerlik (Benzer Ölçek- Halihazır Geçerlik)

Bilgisayar Uygulaması

 • Eşdeğerlik Katsayısı
   -Paralel Form Güvenirliği
   -Bağımsız Gözlemler Arası Uyum (Sınıf İçi Korelasyon)
   -Dil Eşdeğerliği

Bilgisayar UygulamasıYapı Geçerliği    (Kavram- Kuram- Hipotez Geçerliği)
 • Faktör Analizi (Doğrulayıcı, Açıklayıcı)
 • Hipotezin (Denencenin) Test Edilmesi Veya Deneysel Değişkenlerin Test Puanına Etkisi
 • Birleşen Ve Ayırt Eden Geçerlik
 • Bilinen Gruplar Karşılaştırılması

Bilgisayar Uygulaması

 • İç Tutarlık Katsayısı
   -İki Yarım Test Güvenirliği
  -Madde Toplam Puan Analizi
  -Cronbach Alfa Katsayısı
  -Kuder Richarson 20-21
Bilgisayar    Uygulaması

 

Metodolojik Bir Araştırmanın Eleştirel    Değerlendirilmesi
Programın açılabilmesi için gereken minimum katılımcı sayısı 8, maksimum katılımcı sayısı ise 40 kişidir.

Program toplam süresi 16 saat olarak planlanmıştır.


 Süre: 2 gün/16 saat

 

Zaman :  4-5 Haziran Pazartesi/Salı  09:00 -18:00 (1 saat öğle yemeği arası)

 

Ücret
 Ücret :   480 TL (KDV Dahil)

 ALICI ADI: İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
 BANKA ADI: İŞ BANKASI
 İZMİR TİCARİ ŞUBE
 IBAN: 
TR60 0006 4000 0013 3980 0321 18

Programı Verecek Öğretim Üyeleri:   Prof. Dr. Özgül Karayurt (İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü)

                                                                      Doç. Dr. Murat Bektaş (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

Programın Amacı:

Bu sertifika programı ile Hemşirelik, psikoloji, sosyoloji alanında akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin  ölçüm aracı geliştirme ve uyarlama aşamalarını  anlaması, bu alanda yeterlilik kazanması  amaçlanmaktadır.  Bu sertifika programını tamamlayan kişiler bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda ölçüm aracı geliştirme ve uyarlama aşamalarını açıklayabilecek, metodolojik araştırmalar yapabilecek ve  metodolojik araştırmalar eleştirel değerlendirebilecek teorik ve pratik bilgi edinecek; geçerlik ve güvenirlik ile ilgili konuları kavrayıp irdeleyebilecektir

Programa Kimler Katılabilir

Tıp,Hemşirelik, Psikoloji ve Sosyoloji Alanında Akademisyenler

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

“BİLGİSAYAR UYGULAMALI ÖLÇÜM ARACI GELİŞTİRME VE UYARLAMA SERTİFİKA PROGRAMI”na Son Kayıt Tarihi 30 Mayıs 2018'dir.

Eğitim Yeri

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova Kampüsü

Detaylı Bilgi için: http://sertifika.ieu.edu.tr/

Enstitü Sekreteri: Ayşın Örs

Tel: 0 232 4888442

Email: sabe@ieu.edu.tr

Başvuru