İŞ ANALİTİĞİ VE BÜYÜK VERİ SERTİFİKA PROGRAMI

İş Analitiği ve Büyük Veri Sertifika Programı

Eğitim Açıklaması

İş Analitiği ve Büyük Veri Sertifika Programı

İşletmelerin dijitalleşmesi ile beraber verilere dayalı karar verme ve planlama hızla rekabetin önemli bir gereği haline gelmektedir. Sektör fark etmeksizin, küçük veya büyük işletmelerin hedefleri doğrultusunda doğru kararlar verebilmesi ve doğru adımlar atabilmesi için şirketlerin veri odaklı bir yaklaşım sergilemeleri gerekmektedir. Bu sertifika programının amacı iş kararlarını ve operasyonu iyileştirmek ve veri üzerinden katma değer elde edilmesini sağlamak için gerekli kavram, yöntem ve araçları kapsayan uygulamalı bir eğitim vermektir.

Oturum içerikleri:

1. Oturum
İş analitiği-strateji ilişkisi
Analitik projelerinin tasarımı ve iş akışı
Veri ve istatistik ile ilgili temel tanımlar ve ortak iş analitiği dili
R sistemi,  kolaylaştırıcı araçlar, bilgi kaynakları
Veri seti yükleme ve temel istatistik bilgilerin çıkartılması
2. Oturum
Betimsel istatistik yöntemleri ve analitik tasarımında kullanımı
Farklı veri tiplerine uygun görseleştirme yöntem ve araçları.
Rstudio ile analitik raporlaması teknikleri
3. Oturum
Tahminleme ve denetimli öğrenme yöntemleri: doğrusal regresyon, zaman serisi tahminlemesi
Tahminlemenin iş problemlerine uygulanması.
Tahminleme modelinin kalite ölçütleri ve değerlendirilmesi
Veri kalitesi ve tahminleme modellerini iyileştirme yöntemleri
4. Oturum
Sayısal olmayan verilerle tahminleme yöntemleri: Karar ağacı modelleri
Karar ağacı modellerinin görselleştirilmesi, okunması, ve hata matrisi ile kalite değerlendirmesinin yapılması
İş problemlerinde karar ağacı uygulamaları ve kalite ihtiyaçları, abonelik (churn) analizi problemleri
5. Oturum
Alışveriş sepet analizi (association rule mining) modelleri
Sepet analizi kurallarının kalite değerlendirmesi
Kampanya tasarımı, e-ticaret tavsiye sistemleri, ek-satış, raf tasarımı, vb. iş problemlerinde sepet analizi uygulamaları.
6. Oturum
Büyük veri ihtiyaçlarının teşhisi
Büyük veri analiz hattı ve tedariği
Büyük veri analizi için gerekli yetkinliklerin tespiti
Analitik ve büyük veri teknoloji değerlendirme kriterleri

Programın açılabilmesi için gereken minimum katılımcı sayısı 5, maksimum katılımcı sayısı ise 10 kişidir. Program toplam süresi 18 saat olarak planlanmıştır.

Eğitim başlama tarihi: 5 Şubat-10 Şubat

Oturumlar;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma: 18:00-21:00

Cumartesi: 10:00-13:00, 14:00-17:00

Ücret: 1800 TL + KDV

Eğitimci: Doç. Dr. Mehmet Gençer (İşletme Fakültesi DekanYardımcısı)

Detaylı Bilgi için: http://gsb.ieu.edu.tr/

Enstitü Sekreteri: Fulya Alagöz

Tel: 0 232 4889881

Email: gsb@ieu.edu.tr

Başvuru